Energetikai faültetvények gépesítési gyakorlata

energetika_gepesites_4A 2015-ös innoLignum Sopron erdészeti és faipari vásár és rendezvénysorozat alkalmával Erdészeti gépesítés-fejlesztés témakörben rendeztek konferenciát, amelyen “Energetikai faültetvények gépesítési gyakorlata” címmel tartott előadást Vágvölgyi Andrea a Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdészeti-műszaki és Környezettechnikai Intézetétől. Előadásának anyagát most engedéllyel az Erdő-Mező Online is közzé teszi.

Az innoLignum Sopron kiállításon megrendezett konferencia többi előadása is olvasható az Erdő-Mező Online portálon!
A cikk alján ajánlót és tartalomjegyzéket is talál!

Energetikai faültetvények gépesítési gyakorlata

Vágvölgyi Andrea – Czupy Imre
Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Erdészeti-műszaki és Környezettechnikai Intézet
E-mail: vagvolgyi.andrea@emk.nyme.hu

Kulcsszavak: dendromassza, energetikai faültetvények, gépesítés-fejlesztés, optimalizálás

Bevezetés
Magyarország energiaszükséglete 950-1000 PJ körül mozgott az elmúlt években. A Központi Statisztikai Hivatal (2015.) adatai szerint hazánkban a megújuló energiaforrások részaránya az energiatermelésben a 9,8%, mely kb. 94 PJ energiát jelent. A két adatot egybevetve látható, hogy mindenképp szükséges a megújuló energiafelhasználás növelése, az importfüggőség csökkentése érdekében, valamint hogy hazánk a 2020-ra vállalt 14,65%-os megújuló energiaforrás részarányt az energiatermelésben teljesíthesse. Magyarország számára a nagyrészt biomassza alapú zöld gazdaság kiépítése hozhatna kiutat a fosszilis energiák okozta energia import spirálból.
A biomasszából, mint megújuló energiaforrásból származó energiatermelés 2/3-át a dendromassza, azaz a faalapúak képezik. Ebbe a csoportba tartoznak az energetikai faültetvények, melyeken rövid idő alatt nagy mennyiségű faanyag termelhető. Ahhoz, hogy az ültetvényeken megfelelő dendromassza hozamot érjünk el szükséges a gépesítési technológiák optimalizálása, jelen kutatásunk ezzel foglalkozott.

Energetikai faültetvények Magyarországon
Hazánkban az elmúlt években nőtt az energetikai faültetvények területe. Az első adat az energetikai ültetvények területfoglalását illetően 2009-ből fellelhető: 1505 ha (Szajkó et al., 2009). A NÉBIH Erdészeti igazgatóságának adatai szerint a bejelentett ültetvények területnagysága 2012-ben 2080 ha (NÉBIH, 2012), 2013-ban 2338 ha, 2015-ben pedig 3268 ha volt (NÉBIH, 2015). A legnagyobb ültetvény területek a Közép-, és Dél-Dunántúlon találhatók, ahol a megfelelő felvevőpiac is rendelkezésre áll.

Fafajt illetően három fafaj területfoglalása jelentős hazánkban: nyár, fűz, akác, melynek telepítését a vonatkozó jogszabály is engedélyezi. A nyarak területfoglalása a legjelentősebb hazánkban 76% (jellemzően a Kárpát-medence a nyarak termesztésének felel meg leginkább), ezt követik a füzek 15%, majd a sor végén az akác áll 9%-kal (2015. év adatai alapján).

A nyarak közül két olasz klón területfoglalása jelentős AF2 klón 1699 ha és Monviso 459 ha, egyrészt többségében ezen klónok szaporítóanyag van jelen a piacon, másrészt kb. 10%-kal nagyobb terméshozamot produkálnak, mint a többi klón.

Energetikai faültetvények gépesítése
Ahhoz, hogy egy adott ültetvényen a lehető legjobb hozamot érjük el a termőhelyi paraméterek, klimatikus viszonyok mellett szükség van egy optimalizált gépesítési hálózat megalkotására az ültetvény területnagyságát, elhelyezkedését figyelembe véve. Hiszen egy jól átgondolt, megfelelő célgéppel kivitelezett terület-, talaj-előkészítés majd ültetés, az ápolási műveletek (főleg egy-két éves korig) valamint a betakarítás mind hozzájárulnak az ültetvény fennmaradásához és a lehető legjobb dendromassza produkció eléréséhez.
Az ültetvényen definiált munkaműveleteket az 1. ábra mutatja.

1. ábra: Az ültetvények termesztés-technológiájának műveletei

1. ábra: Az ültetvények termesztés-technológiájának műveletei

A műveletekhez természetesen hozzá kell rendelni a különböző gépeket melyek a területnagyság függvényében a legoptimálisabban képesek elérni az adott célt.
Az adott munkafunkció során elérendő célokat és gépeket a 2. ábra foglalja össze.

2. ábra: Az energetikai faültetvények egyes termesztés-technológiai lépéseiben megvalósítandó célok, hozzá kapcsolódó művelete és azok gépei (Czupy et al., 2012)

2. ábra: Az energetikai faültetvények egyes termesztés-technológiai lépéseiben megvalósítandó célok, hozzá kapcsolódó művelete és azok gépei (Czupy et al., 2012)

A különböző nagyságú, fafajú energetikai faültetvények létesítésére, ápolására, betakarítására és felszámolására alkalmas optimális gépsorok kialakítására van szükség a gyakorlatban (3. ábra), ehhez végezett Intézetünk az elmúlt években külső partnerek bevonásával gépfejlesztéseket, melyeket a teljesség igénye nélkül az 1. táblázat mutat be.

3. ábra: A gépfejlesztések folyamata

3. ábra: A gépfejlesztések folyamata

1. táblázat. Az elmúlt évek gépfejlesztései az energetikai faültetvények termesztés-technológiájában (Czupy et al., 2012):

energetika_gepesites_4

A gép megnevezése: Energetikai faültetvény telepítő gép
A gép fejlesztésének célja: A telepítő gépcsalád és a hozzárendelt optimális ültetési technológia kialakítása
Együttműködő partnerek: Bagodi Mezőgép Kft., NymE Erdészeti-műszaki és Környezettechnikai Intézet, FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet

————————————————————————————————————-

energetika_gepesites_5

A gép megnevezése: Energetikai faültetvény ápoló gép
A gép fejlesztésének célja: Pajorkár elleni védelem- injektáló gép
Együttműködő partnerek: NymE Erdészeti-műszaki és Környezettechnikai Intézet, Huniper Kft.

————————————————————————————————————-

energetika_gepesites_6

energetika_gepesites_7

A gép megnevezése: Energetikai faültetvény betakarító gép
A gép fejlesztésének célja: Ültetvények betakarítása OG-FD döntőgép és OPTI-VFA döntő-aprító gép
Együttműködő partnerek: Optigép Kft.

————————————————————————————————————-

energetika_gepesites_8

A gép megnevezése: Ártéri erdők alsó fás szárú szintjét betakarító gépsor
A gép fejlesztésének célja: Ártéri erdők alsó fás szárú szintjének kezelése
Együttműködő partnerek: Bagodi Mezőgép Kft., NymE Erdészeti-műszaki és Környezettechnikai Intézet, FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet

————————————————————————————————————-

energetika_gepesites_9

A gép megnevezése: Aprítógép fejlesztés
A gép fejlesztésének célja: Kisebb teljesítményű gép prototípusának kialakítása, mely elsősorban a kisgazdaságok energetikai célú faanyagának kezelésében jelent segítséget
Együttműködő partnerek: Metripond M. 93 Kft., NymE Erdészeti-műszaki és Környezettechnikai Intézet

————————————————————————————————————-

energetika_gepesites_10

A gép megnevezése: Kötegelő szerkezet fejlesztése
A gép fejlesztésének célja: Olyan gép prototípusának kialakítása volt, mely elsősorban a vágástéren visszamaradt áganyag kezelésében jelent segítséget
Együttműködő partnerek: KEFAG Zrt., vállalkozók

————————————————————————————————————-

Összefoglalás
Az elmúlt években tehát történtek hazai gépfejlesztések a témával kapcsolatban. Fontos azonban a „gyakorlat” véleménye is arról milyen irányban folytatódjanak a kutatások, hogy az ültetvényeken optimális gépesítés folyjék.
A kutatás következő lépéseként energetikai faültetvény tulajdonosokkal kívánjuk felvenni a kapcsolatot, hogy az ültetvényeken az általuk gyakorlatban használt gépek, gépsorok használati tapasztalataival ismerkedjünk meg, feltérképezzük az esetlegesen jelentkező problémákat, hiányosságokat.
A téma fejlesztésére azért is szükség van, mert remélhetőleg a közeljövőben módosulnak a faültetvényeket szabályozó rendeletek, új támogatási ösztönzők jelennek meg, ezeknek köszönhetően tovább növekszik az ültetvények területfoglalása hazánkban és ekkor már kimondottan szükségeltetik egy megbízható gépesítési lánc.

Irodalom
CZUPY I.- VÁGVÖLGYI A.- HORVÁTH B. (2012) The Biomass Production and its Technical Backgorund in Hungary In: Proceedings of 45th International Simposium on Forestry Mechanization: “Forest Engineering: Concern, Knowledge and Accountability in Today’s Environment”. Dubrovnik; Cavtat, Horvátország, 2012. 10.08-10.12. Zagreb: University of Zagreb. pp. 1-9. ISBN:978-953-292-025-3.
KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL (KSH, 2015)
FORRÁS: HTTP://WWW.KSH.HU/DOCS/HUN/XSTADAT/XSTADAT_EVES/I_QE001.HTML LETÖLTÉS: 2015. MÁRCIUS 23.
NÉBIH ADATSZOLGÁLTATÁS (2012): KOPÁNYI I. (2012): Energetikai ültetvény adatok. KopanyiI@nebih.gov.hu, 2012. [E-mail] Message to Vágvölgyi Andrea (avagvolgyi@emk.nyme.hu). Küldés: 2012. július 11.(Sz) 10:24
NÉBIH ADATSZOLGÁLTATÁS (2015): KOPÁNYI I. (2015): Energetikai ültetvény adatok. KopanyiI@nebih.gov.hu, 2015. [E-mail] Message to Vágvölgyi Andrea (vagvolgyi.andrea@emk.nyme.hu). Küldés: 2015. március 17. (K) 12:16
SZAJKÓ G. ET AL. (2009) Erdészeti és ültetvény eredetű fás szárú energetikai biomassza Magyarországon. Műhelytanulmány, Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont, Budapesti Corvinus Egyetem.

A következő napokban az alábbi előadás-anyagokat is olvashatja portálunkon:
Erdészeti gépek korszerű erőforrásai >>>
Energetikai faültetvények gépesítési gyakorlata —————
Erdészeti kihordókeret fejlesztése >>>
Új lehetőségek az erdészeti gépesítés-fejlesztésben >>>
Többműveletes fakitermelő gépek és a térinformatika kapcsolata – Várható közzététel: 2015. szeptember 15.

Rövid tudósítás a konferenciáról >>>

A konferenciakiadvány ingyenesen elérhető a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Karának Erdészeti-műszaki és Környezettechnikai Intézetében.

(Erdő-Mező Online – www.erdo-mezo.hu)

erdomezolike

Hozzászólások

hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?